Informační systém

Uživatelské jméno / Username :
Heslo / Password:

EKO News


Nová služba: vykazujte baterky u nás

11.04.2024

Od 1. dubna poskytujeme našim členům zajímavou novinku, která jim opět usnadní podnikání. Výrobci mohou přes náš informační systém vykazovat baterie a akumulátory, které uvádějí na český trh. Stačí se na nás obrátit a vše rádi zařídíme.

Tato služba má přínos zejména pro výrobce a dovozce, jejichž produkty obsahují baterie. Službu využijí s výhodou také ty firmy, které mají baterie či akumulátory ve své prodejní nabídce vedle dalších elektrozařízení. Zájemci o tuto službu tak budou využívat pouze jeden informační systém a veškerou potřebnou komunikaci zajistíme za ně.

Máte-li o tuto službu zájem nebo potřebujete bližší informace, kontaktujte prosím Ivu Slabou z našeho obchodního oddělení.


Ekolamp rozšiřuje nabídku certifikátů Udržitelná firma

03.04.2024

Každý člen kolektivního systému EKOLAMP má právo využívat certifikát Udržitelná firma. Slouží jako potvrzení toho, že se firma aktivně hlásí k hodnotám dlouhodobé udržitelnosti nad rámec plnění zákonných povinností.

Certifikát také slouží jako důkaz o zapojení do kolektivního systému EKOLAMP, což může pomoci při jednáních s orgány veřejné správy či obchodními partnery.

Certifikát Udržitelná firma automaticky obdrží každý člen EKOLAMPu po uzavření smlouvy, případně si jej může v českém jazyce stáhnout z našeho informačního systému. Již delší dobu poskytujeme zájemcům také certifikát v anglickém jazyce a nově rovněž v němčině. V případě potřeby je EKOLAMP připraven zajistit lokalizaci i do jiných jazyků.

Rozšířením jazykových verzí EKOLAMP poskytuje možnost lépe se prezentovat na mezinárodním poli. Logo certifikátu navíc pomáhá členům zdůraznit jejich firemní ESG hodnoty v rámci marketingové a PR komunikace.


Archiv aktualit