Informační systém

Uživatelské jméno / Username :
Heslo / Password:

EKO News


Návody a edukace

26.02.2024

Často se na nás obracíte s prosbou o radu a nás těší, když Vám můžeme pomoci. Některá témata, na která se nás pravidelně ptáte, jsme proto zpracovali do jednoduchých edukativních stránek, kde naleznete jak stručné objasnění dané problematiky, tak i správné postupy.

Tyto informační stránky naleznete v nově otevřené části EKOpointu s názvem Návody a edukace, do které jsme rovněž přesunuli návody k vyplňování hlášení v informačním systému.

Prvním zpracovaným tématem je důležitost vykazování hmotností. Na druhé stránce se dozvíte, jak je to s viditelným uváděním příspěvku na recyklaci na daňových dokladech.

Doufáme, že tyto stránky pro Vás budou cenným zdrojem informací a budeme rádi, když nám dáte vědět, která další témata pro Vás máme zpracovat.


S EucoLightem bojujeme za zájmy výrobců

05.02.2024

Ochrana zájmů členů kolektivního systému EKOLAMP je pro nás jednou z hlavních priorit. V Bruselu se proto snažíme prostřednictvím asociace EucoLight zajistit, aby nově připravovaná směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) byla pro členy EKOLAMPu co nejvýhodnější.

Asociace EucoLight přezkoumala závěry průběžných výsledků studie EU hodnotící současně platnou směrnici o OEEZ a koncem loňského roku zaslala Evropské komisi dopis, v němž reagovala na některá prohlášení, která zcela neodpovídala realitě.

Komise například uvedla, že výsledky sběru zářivek členů EucoLight neodpovídají statistikám sběru specifických typů OEEZ, například zářivek. V reakci na to EucoLight komisi poskytl aktualizované informace o sběru svých členů za období 2019 až 2022.

Dále Komise poukázala na to, že podmínky sběru a přepravy OEEZ často neodpovídají požadavkům na bezpečnost, což může vést k poškození takových zařízení a potenciálnímu úniku nebezpečných látek. EucoLight informoval komisi, že její členové navrhli a v praxi používají speciální kontejnery a jiné sběrné nádoby, které předcházejí úniku nebezpečných látek.

EucoLigth se rovněž zúčastnil řady schůzek s několika asociacemi výrobců a také recyklátorů zapojenými do debaty o OEEZ.

O dalším vývoji příprav nové směrnice Vás budeme průběžně informovat.

Zdroj: Internal newsletter EucoLight


Archiv aktualit