Informační systém

Uživatelské jméno / Username :
Heslo / Password:

EKO News


The global E-waste Monitor

12.06.2024

Stojíme před rostoucí globální záplavou elektroodpadu, která představuje ekologické riziko, ale přináší i řadu možností pro jeho další využití. Podle zprávy Global E-Waste Monitor, kterou letos na jaře zveřejnil Institut OSN pro vzdělávání a výzkum (UNITAR), bylo v roce 2022 celosvětově vyprodukováno 62 milionů tun elektroodpadu, což je o 82 % více než v roce 2010.

Celosvětově roste roční produkce elektroodpadu o 2,6 milionu tun, jsme tedy na cestě k dosažení 82 milionů tun do roku 2030.

Zpráva rovněž uvádí, že zdokumentovaná míra sběru a recyklace je pouze 22,3 %, takže obnovitelné surovinové zdroje v hodnotě 62 miliard amerických dolarů zůstaly bez možnosti dalšího využití.

Zpráva zdůrazňuje, že pokud by země světa dokázaly do roku 2030 zvýšit míru sběru a recyklace elektroodpadu na 60 %, přínosy (včetně minimalizace rizik pro lidské zdraví) by převýšily náklady o více než 38 miliard dolarů.

Ve srovnání se světem je na tom Evropa o poznání lépe, zdokumentovaná míra sběru a recyklace odpovídá 42,8 %. Přesto, že jde mezi kontinenty o nejlepší výsledek, je stále co zlepšovat.

V porovnání s evropskými výsledky si stojí velmi dobře také EKOLAMP - každoročně totiž překonáváme zákonem stanovenou 65% úroveň sběru. Naši členové tak mají jistotu, že zpětný odběr a recyklace jejich elektrozařízení probíhá efektivně a s ohledem na životní prostředí.

Více informací naleznete zde.

MYSLÍME EKOLOGICKY. NA BUDOUCNOST


Světový den životního prostředí

05.06.2024

V roce 1974, tedy přesně před padesáti lety se poprvé slavil Světový den životního prostřed, který o dva roky dříve vyhlásila OSN.

Tento svátek každoročně připadá na 5. června a má za cíl šířit povědomí o ekologických otázkách a upozornit veřejnost na zásadní ekologické výzvy současnosti. Připomíná, že péče o naši planetu je nezbytná pro udržitelnou budoucnost.

Pro Ekolamp je ekologicky zodpovědné chování při poskytování svých služeb samozřejmostí 365 dní v roce. Za naše členy plníme cíle sběru i recyklace, čímž výrazně snižujeme ekologickou stopu a podporujeme cirkulární ekonomiku.

Členství v Ekolampu tak výrobcům přináší řadu výhod. Nejenže je postaráno o plnění jejich recyklačních povinností, ale také tím posilují svou pověst společensky odpovědné firmy. Ekolamp pomáhá členům minimalizovat environmentální rizika, zvyšuje jejich atraktivitu pro investory a zákazníky a zároveň podporuje dlouhodobou udržitelnost jejich podnikání.


Archiv aktualit