Kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení

Registrace do systému (krok 1/4)

Uvádím na trh
Povinná osoba
Specifikace: výrobce nebo dovozce
Podmínky: registrace na základě uzavřené Smlouvy o společném plnění a zápisu do Seznamu výrobců na MŽPSbírám
Konečný uživatel
Specifikace: subjekt, v jehož prostorách jsou využívána osvětlovací zařízení
Podmínky: na základě registrace a uzavřené Smlouvy o spolupráci

Konsolidační místo
Specifikace: místo určené pro sběr osvětlovacích zařízení
Podmínky: registrace na základě uzavřené Smlouvy o sběru, přepravě elektrozařízení a zajištění souvisejících logistických služeb

Obec
Specifikace: město / obec/ městská část
Podmínky: registrace na základě a uzavřené Dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru

Odpadová firma
Specifikace: firma působící v systému odpadového hospodářství
Podmínky: registrace na základě podpisu Závazných podmínek pro odpadové firmy

Poslední prodejce
Specifikace: maloobchodní prodejna
Podmínky: registrace na základě podpisu Závazných podmínek pro poslední prodejce

Sběrný dvůr
Specifikace: místa zpětného odběru použitých elektrozařízení
Podmínky: registrace na základě podepsané smlouvy s obcí - Dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru

Subjekt se smlouvou o zřízení místa zpětného odběru – malá sběrná nádoba
Specifikace: subjekt, který má zájem o umístění malé sběrné nádoby
Podmínky: registrace na základě uzavřené Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru použitých osvětlovacích zařízení

Velkoobchod
Specifikace: velkoobchod
Podmínky: registrace na základě registrace a uzavřené Smlouvy o zřízení privátní sítě míst sběru použitých osvětlovacích zařízeníPro Administrátora (zaměstnanci Ekolampu)
Centrála Koncových uživatelů
Specifikace: Centrála subjektů, v jejichž prostorách jsou využívána osvětlovací zařízení
Podmínky: na základě registrace a uzavřené Smlouvy o spolupráci

Centrála odpadové firmy
Specifikace: Centrála firem působících v systému odpadového hospodářství
Podmínky: registrace na základě podpisu Závazných podmínek pro odpadové firmy

Centrála Posledních prodejců
Specifikace: Centrála maloobchodních prodejen
Podmínky: registrace na základě podpisu Závazných podmínek pro poslední prodejce

Centrála velkoobchodů
Specifikace: subjekt se systémem provozoven
Podmínky: registrace na základě uzavřené Smlouvy o zřízení privátní sítě míst sběru použitých osvětovacích zařízení

Kontrolor + Kontrolor MSN
Specifikace:
Podmínky:

Sběrný dvůr provozovatel OH
Specifikace: Sběrné dvory provozované odpadovými firmami
Podmínky:

Účastník - individuální odvozy
Specifikace: subjekt, který již má registraci povinné osoby a Smlouvu o společné plnění povinností
Podmínky: registrace na základě požadavku individuálních svozů

Zpracovatel
Specifikace: firma zajišťující ekologické zpracování osvětlovacích zařízení
Podmínky: na základě uzavřené Smlouvy o kvalitě služeb - recyklace

3tí osoby
Specifikace: Vyplňuje pouze administrativní prac. v Ekolampu ! Jedná se o osoby, které uplatňují refundaci a nemají s kolektivním systémem žádnou smlouvu o zapojení se do systému Ekolamp.
Podmínky:

Ostatní dodavatelé
Specifikace: Vyplňuje pouze administrativní prac. v Ekolampu. Slouží pro registraci a následnou archivaci smluv s dodavateli.
Podmínky: