Kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení

Registrace do systému (krok 2/4) - Subjekt se smlouvou o zřízení místa zpětného odběru – malá sběrná nádoba

 Číslo smlouvy MSN (MSN/YYYY/XXX):  
 Číslo sběrného místa (MSN-XXX):  
 Obchodní název:  
 Právní forma:  
 IČ:   (ARES )
 DIČ:  
 Sídlo - ulice:  
 Sídlo - město:  
 Sídlo - psč:  
 Id obce:  
 Zodpovědná osoba:  
 Zodpovědná osoba - telefon:  
 Zodpovědná osoba - email (povinné): 
 www:  
 Název místa MSN:  
 Lokalizace MSN - ulice:  
 Lokalizace MSN - město:  
 Lokalizace MSN - psč:  
 Kontaktní osoba pro MSN:  
 Kontaktní osoba pro MSN - telefon:  
 Kontaktní osoba pro MSN - email:  
 Bližší popis umístění nádoby:  
 Způsob uchycení nádoby:  
 Doba přístupnosti MSN:  
 Požadavek na FL krabici (pro trubicové zářivky):  
 Datum vložení banneru Ekolamp:     Vymazat hodnotu
 Typ místa:  
 Rozdělení MSN:  
 Inzerce: