DOTAZNÍK ZÁKAZNICKÉ SPOKOJENOSTI 2014

Vyberte jednu z následujících kategorií, do které jste zařazení podle typu Vaší činnosti.
Vyber typ zákazníka Specifikace  
Obec město / obec/ městská část
Povinná osoba výrobce - dovozce
Centrála velkoobchodů subjekt se sítí velkoobchodních prodejen
Velkoobchod velkoobchodní prodejna
Poslední prodejce maloobchodní prodejna
Konečný uživatel subjekt v jehož prostorách jsou využívána osvětlovací zařízení
Sběrný dvůr místo zpětného odběru použitých elektrozařízení vytvořené na základě spolupráce s obcí
Odpadová firma místo zpětného odběru použitých elektrozařízení vytvořené firmou působící v systému odpadového hospodářství
Subjekt s malou sběrnou nádobou subjekt využívající pouze malou sběrnou nádobu (modrá nádoba určená pouze do interiérů budov)